gallery/01
gallery/03
gallery/02

.

        Мобільна вимірювальна лабораторія входить до складу ТОВ «ТехноХімАтом».
Мобільна вимірювальна лабораторія проводить вимірювальні роботи відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації) у галузі державного метрологічного нагляду, а саме:
1. Вимірювання та визначення показників γ-фону (потужність поглиненої дози в повітрі), радіонуклідного складу, питомої активності радіонуклідів у оточуючому природному середовищі, санітарно-захисної зони і зони спостереження підприємств, організацій, установ;
2. Вимірювання та визначення показників α-, β- випромінювання у повітрі та на поверхнях предметів (об’ємної активності, поверхневого забруднення), нейтронне випромінювання;
3. Запиленості повітря органічним та неорганічним пилом;
4. Вимірювання еквівалентної рівноважної об’ємної активності ізотопів радону у повітрі, ґрунті, воді.

       Лабораторія оснащена сучасними приладами радіаційного контролю. Сертифікат визнання вимірювальних можливостей. (Certifikate of measurement capabilities reaognition) від 02.08.2019 р. № ПТ-328 /19 виданий Державним підприємством "Всеукраїнський     Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ").

       Довідка (Свідоцтво) про визнання вимірювальних можливостей є документальним підтвердженням технічної компетентності під час виконання вимірювань та є підтвердженням спрямованості вимірювальної лабораторії на найбільш повне задоволення метрологічних вимог замовників. Довідка про визнання вимірювальних можливостей мобільної вимірювальної лабораторії ТОВ «ТехнохХімАтом» знаходиться на сторінці «Публікації та корисна інформація».

Послуги

Лабораторія

Про нас

.

        Товариство з обмеженою відповідальністю «ТехноХімАтом» створене з метою здійснення підприємницької діяльності, задоволення потреб споживачів товарного ринку в його продукції, товарах та послугах, що мають високі споживчі якості, реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Учасників ТОВ «ТехноХімАтом», а також економічних і соціальних інтересів його споживачів.
Мета діяльності ТОВ «ТехноХімАтом» є різнонаправленою. Основним предметом діяльності є:
- дослідження і експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
- проведення технічних випробувань та досліджень;
- здійснення метрологічної діяльності;
- наукова й технічна діяльність;
- участь у міжнародному науково-технічному співробітництві на підставі угод, програм та планів, що реалізуються ТОВ «ТехноХімАтом».

       Послуги метрологічного спрямування - вимірювання параметрів оточуючого природного середовища, в тому числі іонізуючого випромінювання, запиленості та інших шкідливих факторів, що негативно впливають на людину та довкілля.

       Сертифікат визнання вимірювальних можливостей. (Certifikate of measurement capabilities reaognition) від 02.08.2019 р. № ПТ-328 /19 виданий Державним підприємством "Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ").
       Наукова й технічна діяльність, вимірювальні роботи проводяться безпосередньо спеціалістами товариства, що мають значний досвід у даній сфері життєдіяльності людини та результати яких використовуються у галузі державного метрологічного нагляду, проектної, дослідної та наукової діяльності підприємств замовників.
       Вимірювальні роботи проводяться у шахтах та кар’єрах, де проводять видобування корисних копалин для визначення умов робочого середовища.
       Дослідження вмісту ізотопів радону проводять наші спеціалісти у житлових приміщеннях, на робочих місцях, у будинках що здають в експлуатацію, у дитячих та оздоровчих закладах, навчальних і медичних закладах тощо.
       За результатами проведених робіт видається Протокол та надаються рекомендації.

Науково-дослідна робота

         ТОВ «ТехноХімАтом» проводить дослідження у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання тощо.
Спеціалістами нашого підприємства було розроблено Установку для імітації/відтворення умов атмосфери:
- імітація та встановлення запиленості атмосферного повітря органічним та неорганічним пилом та визначення ступеню запиленості;
- імітація та встановлення вологості повітря та визначення вологості;
- імітація та встановлення радонової атмосфери із визначенням концентрації та питомої активності ізотопів радону в приміщенні;
За допомогою даної установки можна дослідити кореляцію різних фізичних характеристик атмосфери, змінюючи вологість, запиленість та питому активність ізотопів радону. Можна проводити калібрування та налаштування приладів контролю (в тому числі радіаційного контролю).
За допомогою Установки імітації/відтворення умов атмосфери можна проводити наукові дослідження, розробляти методики у різних сферах життєдіяльності людини, удосконалювати прилади, досліджувати вплив шкідливих факторів на людину та інші живі організми. Більш детальну інформацію можна отримати на сторінці «Наші роботи».
Дезактивуючі засоби
Вперше розроблені методи та склади для ефективної дезактивації направлені на видалення забруднень радіаційно-хімічної природи:
- шляхом утворення колоїдних розчинів твердих частинок з наступною їх фіксацією у вигляді спеціальної легковидаляємої піни, «сухої піни» або гелю;
- шляхом переводу забруднень у водорозчинний стан, фіксації у вигляді стійких комплексів з наступною адсорбцією пористими матеріалами або відкачуванням насосами із застосуванням спеціальних насадкових пристроїв;
- шляхом переведення забруднень у леткі єднання, що поглинаються спеціальними леткими матеріалами із використанням спеціальних технічних засобів (для очищення від забруднень, фіксованих у тріщинах та порах);
Інноваційний продукт призначений для дезактивації поверхонь, розташованих горизонтально, вертикально, під нахилом, а також стель, обладнання різних геометричних форм. Поверхні, що дезактивуться, можуть бути металевими, дерев’яними, скляними, бетонними, покриті керамічною плиткою, штукатуркою, масляною фарбою тощо. Ці поверхні можуть мати шорсткість, тріщини та розколи (у тому числі асфальтні поверхні), бути вологими та/або масляними. Більш детальну інформацію можна отримати на сторінці «Наші роботи».