gallery/ееs

 

ВИМІРЮВАЛЬНІ УСТАНОВКИ-ЛАБОРАТОРІЇ РАДОНУ

ТА ЙОГО ПОХІДНИХ

           Розроблена мобільна вимірювальна установка-лабораторія яка дозволяє проводити прямі та непрямі вимірювання в області радіаційно-екологічного контролю на виробництвах, в побуті, на об'єктах Замовника. Вимірювання можливо проводити як в лабораторних умовах так і на об'єктах Замовника.  Спеціально розроблені методики дозволяють:

  • вимірювати і визначати показникіи  γ-фону (потужність поглиненої дози в повітрі);
  • визначати радіонуклідний склад об'єктів, активность радіонуклідів у навколишньому середовищі, санітарно-захисній зоні та зоні спостереження підприємств, організацій;
  • вимірювати і визначати показники α-, β- випромінювання в повітрі, а також визначення забруднення α-, β- частинками поверхні предметів (об'ємної активності, поверхневого забруднення), нейтронного випромінювання;
  • визначати значення забрудненості повітря органічним і неорганічним пилом;
  • вимірювати еквівалентну рівноважну об'ємну активность ізотопів радону в повітрі житлових і робочих приміщень в грунті і воді.

На основі проведених досліджень і відповідно до поставлених завдань, даються рекомендації щодо сформованої радіаційної і хімічної ситуації, а також визначення шляхів вирішення для досягнення найкращого результату.
          Проводяться розробки методик визначення впливу шкідливих факторів на організм людини і визначення забруднення навколишнього середовища, виробничих приміщень (можливого забруднення при подальшому розвитку виробництва, підприємства і т.д.) з використанням методики достовірності отриманих результатів.
        Основними замовниками є підприємства, діяльність яких пов'язана з використанням і застосуванням хімічних та радіоактивних речовин, а також їх сумішей, в тому числі підприємств ядерно-паливного циклу (включаючи підприємства уранодобувної і переробної промисловості, атомні електричні станції та ін.), підприємства з радіаційно - ядерними технологіями, підприємства поводження з радіоактивними відходами, медичні установи (в тому числі онкологічні інститути і клініки), радіаційно-хімічні, радіологічні, клініко-діагностичні, бактеріологічні, вірусологічні, серологічні та інші лабораторії, оздоровчі заклади. А також підприємства з видобутку нафти і газу та інших корисних копалин.
           Установки - лабораторії призначені для:

  • імітації умов шахтної атмосфери, кар'єрів, забруднених промислових об'єктів і т.д. і проведення ряду вимірів показників середовища (вологість, пил, радіоактивний газ радон-222, інші джерела іонізуючого випромінювання, температура повітря) з подальшим проведенням розрахунків і використанням розробленої методики з метою встановлення достовірних результатів впливу шкідливих факторів (хімічних, радіаційних, в тому числі екологічних ) на людину і навколишнє середовище;
  • калібрування приладів екологічного (радіаційного і хімічного) контролю;
  • дослідження техногенно - підсилених джерел природного походження в побуті і на виробництві. Визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів, таких як радій-226, торій-232, калій-40, радон-222 (інші, в тому числі штучні джерела іонізуючого випромінювання) в будівельних матеріалах та мінеральній будівельній сировині, оздоблювальних матеріалах з натурального каменю, питомої активності природних радіонуклідів у питній воді, ефективної питомої активності природних радіонуклідів в мінеральних добривах, виробах з порцеляни, фаянсу, скла і глини, мінеральних барвниках та глазурі.

Основними замовниками є підприємства, діяльність яких пов'язана з використанням і застосуванням хімічних та радіоактивних речовин, а також їх сумішей, в тому числі підприємств ядерно-паливного циклу (включаючи підприємства уранодобувної і переробної промисловості, атомні електричні станції та ін.)